Vitalis Top Clinics: Parodontologie de diepte in!

PROGRAMMA

18.00 - 18.30 inloop en ontvangst met een broodje
18.30 - 18.45 Opening Arend van den Akker
18.45 - 19.30 Prof. dr Bruno Loos (Paro als complexe ziekte: een update)
19.30 - 20.00 Pauze
20.00 - 20.45 dr. Wijnand Teeuw (Paro en Diabetes: een update)
20.45 - 21.30 borrel

Paro als complexe ziekte: een update

Kennisupdate door prof. dr. Bruno Loos

Nieuwe bevindingen laten zien dat parodontitis onderdeel kan zijn van multimorbiditeit. En wie kan u daar beter over informeren dan prof. dr. Bruno Loos? In zijn voordracht tijdens de Verwijzersavond van Vitalis Top Clinics deelt hij de nieuwste wetenschappelijke inzichten.

Om de relatie tussen parodontitis en multimorbiditeit beter te begrijpen - en om deze bij onze individuele patiënten te kunnen introduceren -, is het noodzakelijk om eerst de huidige kennis van de oorzaken van parodontitis te bespreken.

Complex en multi-causaal
Parodontitis is een complexe en multicausale ziekte. Meerdere risicofactoren spelen tegelijkertijd een rol en beïnvloeden elkaar. Verschillende oorzakelijke factoren verstoren de persoonlijke immuun fitness, wat leidt tot afwijkende immuunreacties van de gastheer. Er is een behoorlijk overlappende prevalentie van parodontitis met andere, vaak voorkomende, niet-overdraagbare systemische ziekten.

Beter begrip
Gedeelde risicofactoren en nieuw inzicht in variatie van ‘verschillende typen’ parodontitis geven beter begrip dat parodontitis onderdeel kan zijn van multimorbiditeit onder de bevolking.

Paro en diabetes: een update

Kennisupdate door dr. W. Teeuw

De relatie tussen parodontitis en diabetes wordt nog altijd enigszins bediscussieerd. Is er sprake van associaties of zijn er daadwerkelijk causale verbanden? Eén aspect is onbetwist: de mogelijk preventieve functie die tandarts en mondhygiënist hierbij kunnen vervullen. In zijn voordracht tijdens de Verwijzersavond van Vitalis Top Clinics vergezelt dr. Wijnand Teeuw een interessante kennisupdate van diverse praktische adviezen.

Onderzoeken tonen aan dat diabetes niet bevorderlijk is voor het welzijn van de mond. Omgekeerd blijkt steeds vaker dat een ongezonde mond invloed kan hebben op het verloop van suikerziekte. Maar in welke mate? Als er sprake is van een associatie, dan kan ernstige onbegrepen parodontitis een symptoom van – wellicht niet gediagnosticeerde - diabetes zijn. En is verwijzing van uw patiënt naar de huisarts raadzaam.

Implicaties meenemen

Is er sprake van causaal verband, dan moeten de implicaties daarvan meegenomen worden in het behandelplan van parodontitis. Want in hoeverre heeft de diabetes invloed daarop? Kan de diabeteszorg geoptimaliseerd worden en is dit wellicht reden voor een interdisciplinaire aanpak, waarbij medische en tandheelkundige specialisten nauw met elkaar samenwerken?

Welk gesprek gaat u aan?

In zijn voordracht tijdens de Vitalis Top Clinics Verwijzersavond gaat dr. Wijnand Teeuw uitgebreid in op de nieuwste inzichten omtrent de tweeledige relatie tussen diabetes en de mondgezondheid. Daarmee sluit hij aan op de lezing van prof. dr. Bruno Loos, die tijdens deze avond de risicofactoren voor parodontitis op een holistische wijze bespreekt. Zo krijgt u duidelijk antwoord op de vraag: welk gesprek ga ik in de praktijk aan met de patiënt die (verdenking op) diabetes heeft?

Details van de cursus

Sprekers

Prof. dr. Bruno Loos

Arend van den Akker

Wijnand Teeuw - Dentalcens

Dr. Wijnand Teeuw

Partners van dit event