Sprong in het diepe |26 oktober 2022

Voor subgingivale gebitreiniging is niet alleen kennis en techniek van instrumentarium voldoende om tot een goed eindresultaat te komen. Essentieel is eveneens kennis van de morfologie van de gebitselementen elementen (met name die van de wortels, worteloppervlakken en de furcaties ) en de omringende weefsels .

Welke resultaten kun je behalen met een goed uitgevoerde subgingivale reiniging en welke beperkingen beïnvloeden een goed eind resultaat. Zowel het reinigen met handinstrumenten, ultrasone reiniging en airflow/perioflow zullen besproken worden met daarnaast de reiniging van de implantaten.

Deze Top Clinic wordt gegeven door Linda Endstra. Zij is afgestudeerd aan de VU in 1978. Vanaf 1978 tot 1994 is zij werkzaam geweest als docent aan de opleiding tot mondhygiënisten aan de VU en vanaf 1990 bij de SOM-ACTA . Daarnaast is zij vanaf 1993 tot 2006 verbonden geweest als praktijkdocent bij de Master of Science Parodontologie aan de ACTA.

Samen met Parodontoloog Gordon van der Avoort heeft zij eind jaren 80 /begin jaren 90 het boek Professionele Gebitsreiniging geschreven en was ook weer betrokken bij de ontwikkeling van de in 2011 de 2e herziene uitvoering. Daarnaast was zij werkzaam in de algemene praktijk tot 1987 en vanaf 1994 tot 2005. Vanaf 2005 tot heden is zij verbonden als mondhygiënist aan de Kliniek voor Parodontologie Amsterdam KVPA.

Details van de cursus

Partners van dit event