Parodontologie is een Team Effort

In deze Top Clinic worden verschillende samenwerkingsvormen besproken. Kan het eindresultaat van je behandeling op een hoger level komen bij een bepaalde vorm van samenwerking? Als je een samenwerking opbouwt wat zijn dan kenmerken van een sterk team en een zwak team? Aan de hand van casuïstiek worden voorbeelden gegeven van hoe een behandeltraject kan verlopen.

Leerdoelen

  • Je kan verschillende samenwerkingsvormen onderscheiden en weet welke de voorkeur heeft.
  • Je weet hoe een sterk team is opgebouwd en je herkent kenmerken van een zwak team.

CV Miranda Belder

Miranda Belder heeft haar opleiding tot mondhygiënist gevolgd van 1986-1988 aan de Stichting Opleiding Mondhygiënisten te Utrecht. Zij was van 1988 tot 1993 werkzaam in diverse algemene praktijken in het Gooi. Vanaf 1993 tot en met 2013 is zij werkzaam geweest in de Kliniek voor Parodontologie te Amsterdam. Tevens is zij vanaf 2004 werkzaam als vrijgevestigd mondhygiënist in de Groepspraktijk voor Mondhygiëne in Alphen a/d Rijn nu samen met 4 collega-mondhygiënisten. Na haar afstuderen heeft zij diverse cursussen gevolgd met name op het gebied van de parodontologie o.a. Parodontale diagnostiek en behandelingsplanning, Initiële parodontale behandeling ( Paro A/B/C) maar ook Psychodiagnostiek voor tandheelkundig specialismen, mondziekten.

Daarnaast geeft zij regelmatig lezingen en workshops over bijvoorbeeld Parodontale nazorg, Richtlijnen periimplantitis, Factoren die compliance beïnvloeden, Wat is je succesrate?, Waar draait het om bij parodontale behandeling? en Interprofessionele samenwerking.

Details van de cursus

Sprekers

Miranda Belder