Intraorale scanners en indirecte restauraties….

Door de komst van intraorale scanners die wat betreft kwaliteit en efficiency het nu winnen van de conventionele afdruk vervlakken deze grenzen steeds meer tussen analoog en digitaal werken.

Artificiële intelligentie (AI) neemt hierbij een steeds belangrijker plaats in. Restauraties kunnen nu nadat ze zijn ingescand, direct worden ontworpen (CAD) en vervaardigd.(CAM)

Voor patiënt en tandarts heeft dit enorme voordelen. Minder stoeltijd, maximale controle over het proces, minder kosten en hogere kwaliteit. AI heeft geen last van een humeur of trillende vingers. De drie kernwaarden kwaliteit, efficiency en esthetiek, komen duidelijk tot uiting in deze lezing. Bij “Same day” of “Single Visit Dentistry” waarbij de grenzen tussen direct en indirect vervagen, nemen het lab en de tandtechnicus wel degelijk nog een heel belangrijke plaats in en is analoog werken toch nog steeds onmisbaar onderdeel.

Bij het vervaardigen van indirect werk spelen materiaalkeuze, de preparatie en de gekozen wijze van cementeren een belangrijke samenhang. Kennis en juiste toepassing hiervan is essentieel voor het slagen van de restauratie.

In vogelvlucht nemen we u mee door de soorten materialen die er momenteel zijn, de preparatievereisten en de mogelijkheden van cementeren.

Details van de cursus

Sprekers

Arend van den Akker

Partners van dit event