Hoe implementeer je vrije tarieven in je praktijk?

De verwachtingen omtrent het Experiment Vrije tarieven voor facings en bleken zijn hooggespannen, ook bij restauratief tandarts dr. Paul de Kok. Hij was nauw betrokken bij de totstandkoming van het Kwaliteitskader Cosmetische Tandheelkunde en belicht op 17 maart tijdens een DentalCens event in één middag alle ins and outs van het nieuwe experiment. “In één middag krijg je alle kaders van het experiment overzichtelijk gepresenteerd, daarna kun je snel aan de slag.”

Een rechtvaardiger tarief voor tandheelkundige cosmetische zorg stond niet alleen bij tandartsen met interesse in de restauratieve tandheelkunde al tijden hoog op de agenda. “Het geldende UPT-tarief voor facings en bleken is absoluut niet toereikend voor degenen die cosmetische zorg op hoog niveau willen verlenen,” stelt dr. Paul de Kok, erkend restauratief tandarts NVVRT en verbonden aan de afdeling Materiaalkunde van het ACTA. “Het maken van een composietfacing in één laag en met één kleur is immers niet hetzelfde als het vervaardigen van een composietfacing met drie lagen, meerdere kleurschakeringen en diverse oppervlaktestructuren. Bij zorgverlening met zulke inzet kom je met het huidige tarief, berekend op een gemiddelde tijdsinvestering, niet uit.

Aparte regulatie voor bepaalde cosmetische tandheelkundige zorg bleek eveneens een wens van de Nederlandse Patiëntenfederatie en de Consumentenbond. Zij merkten dat steeds meer mensen voor cosmetische tandheelkundige zorg naar het buitenland afreisden, de gevolgen daarvan zijn niet onbekend. Dus besloten het ministerie van VWS en de NZA om samen met de KNMT een vijfjarig experiment te starten, waarbij de behandelingen ‘facings’ en ‘bleken’ vrijgesteld zijn van de UPT-tarieven. Sinds 5 januari kan iedere tandarts meedoen met dit Experiment Vrije tarieven facings en bleken.”

Alle ins & outs snel toegelicht

Voor deelname aan het experiment gelden wel enkele stringente

voorwaarden. Zo moet de behandeling zuiver cosmetisch van aard zijn – er mag geen sprake zijn van pathologie of een functioneel probleem – en als behandelaar moet je voldoen aan de voorwaarden zoals gesteld in het Kwaliteitskader Cosmetische Mondzorg. “Dat vergt nog de nodige toelichting”, stelt Paul, die nauw betrokken is geweest bij de totstandkoming van dit Kwaliteitskader. “De informatie hierover online is echter nog vrij beperkt en vooral theoretisch opgesteld. Daarom ben ik blij met het initiatief van DentalCens Academy, waarbij ik in één middag naast de theorie met name ook de praktische kant van het experiment kan toelichten. Feitelijk weet je dan alles, na het bijwonen van die middag kunnen geïnteresseerden snel aan de slag.”

Hoe bepaal je je prijs?

Tijdens deze middag belicht Paul alle inhoudelijke ins and outs van het experiment. Naast een toelichting van het Kwaliteitskader komen praktische aspecten als fotografie, Digital Smile Design, praktijkinrichting en transparantie naar de patiënt uitgebreid aan bod. Evenals natuurlijk de vraag: hoe bepaal je je prijs? “Omdat deze cosmetische behandelingen BTW-plichtig zijn, is op deze middag een fiscalist aanwezig die alle aspecten hieromtrent duidelijk uitlegt. Na deze middag beschik je over alle benodigde kennis en weet je welke randvoorwaarden je in de praktijk moet implementeren. Dat maakt de middag niet alleen interessant voor degenen die al op hoog niveau met cosmetische tandheelkunde bezig zijn, maar beslist ook voor de collega’s die dat overwegen.”

BTW

Naast dr. Paul de Kok die u informeert over de nieuwe richtlijnen Vrije Tarieven, zijn ook Jenno Kruimer & Jeroen ten Veen (belastingadviseurs Vanhier) aanwezig om meer te vertellen over BTW in uw praktijk, wat gepaard gaat met de Vrije Tarieven.

Spannend

Tot slot: de tandheelkunde heeft al eens eerder met een experiment Vrije Tarieven te maken gehad, dat is eerder dan gepland gestopt. Wordt het huidige experiment wel een succes? Paul: “Nu alle stakeholders positief zijn, verwacht ik dat wel. Maar het blijft spannend voor iedereen, net zo goed voor mij. Maar een eerlijker tarief was hard nodig. Dus we moeten er gewoon voor gaan.”

Details van de cursus

Sprekers

Jeroen ten Veen I Belastingadviseur at Vanhier B.V.

Jenno Kruimer I Accountant I adviseur at Vanhier B.V.

Dr. Paul de Kok